Tjekvand.dk
Kontakt os
Hjem
Sitemap
Kontakt os

Seneste nyt

Har du ris / ros eller rettelser er du
meget velkommen til at kontakte os   
 


                                                                                                                                

          

      

 

Forklaring af forkortelser

 
Når vi udsender analyserapporter, anvender vi nogle forkortelser, for at kunne informere om mest muligt i emne beskrivelsen.  F.eks: 170453xx Vandværk`s navn, DGU nr, UBK5.pdf
 
Bakt L       = Bakteriologisk Lille (Coliforme, E.Coli, kimtal22)
Bakt S       = Bakteriologisk Stor (Coliforme, E.Coli, kimtal22, kimtal37)
BK             = Begrænset på ledningsnet
BK + NO2  = Begrænset på ledningsnet med nitrit
NK              = Normal Kontrol
NKS            = Normal kontrol med Fosfor og Sulfat
UK              = Udvidet med metan og svovlbrinte
UK + Org M = Udvidet kontrol, metan, svovlbrinteOrganisk Mikroforurening, Chlorede, aromater, Pesticider
UBK4         = Boringskontrol, Organiske mikro, chlorede, aromater, pesticider, metan, svovlbrinte, 4 spor
UBK4 + A   =Boringskontrol, Organiske mikro, chlorede, aromater, pesticider, metan, svovlbrinte, 4 spor, Anioniske
UBK5         = Boringskontrol, Organiske mikro, chlorede, aromater, pesticider, metan, svovlbrinte, 5 spor
UBK5 + A   =Boringskontrol, Organiske mikro, chlorede, aromater, pesticider, metan, svovlbrinte, 5 spor, Anioniske