Tjekvand.dk
Kontakt os
Hjem
Sitemap
Kontakt os

Seneste nyt

Har du ris / ros eller rettelser er du
meget velkommen til at kontakte os   
 

 Ha en rigtig god dag
                                                                                                                                

          

      

 

Forklaring af forkortelser

 
Når vi udsender analyserapporter, anvender vi nogle forkortelser, for at kunne informere om mest muligt i emne beskrivelsen.  F.eks: 170453xx Vandværk`s navn, DGU nr, UBK5.pdf
 
Bakt L       = Bakteriologisk Lille (Coliforme, E.Coli, kimtal22)
Bakt S       = Bakteriologisk Stor (Coliforme, E.Coli, kimtal22, kimtal37)
BK             = Begrænset på ledningsnet
BK + NO2  = Begrænset på ledningsnet med nitrit
NK              = Normal Kontrol
NKS            = Normal kontrol med Fosfor og Sulfat
UK              = Udvidet med metan og svovlbrinte
UK + Org M = Udvidet kontrol, metan, svovlbrinteOrganisk Mikroforurening, Chlorede, aromater, Pesticider
UBK4         = Boringskontrol, Organiske mikro, chlorede, aromater, pesticider, metan, svovlbrinte, 4 spor
UBK4 + A   =Boringskontrol, Organiske mikro, chlorede, aromater, pesticider, metan, svovlbrinte, 4 spor, Anioniske
UBK5         = Boringskontrol, Organiske mikro, chlorede, aromater, pesticider, metan, svovlbrinte, 5 spor
UBK5 + A   =Boringskontrol, Organiske mikro, chlorede, aromater, pesticider, metan, svovlbrinte, 5 spor, Anioniske