Tjekvand.dk
Kontakt os
Hjem
Sitemap
Kontakt os

Seneste nyt

Har du ris / ros eller rettelser er du
meget velkommen til at kontakte os   
 


                                                                                                                                

          

      

 

Grundvand

 
Danskerne er heldigt stillet, når vi taler om drikkevand. Langt de fleste steder i landet har naturen udstyret os med godt og rigeligt grundvand. Normalt er der kun behov for en relativ simpel behandling, før vandet forlader vandværket og havner i vores haner som drikkevand.
 
Den nemme adgang til godt grundvand har medført, at vi i modsætning til mange andre lande kun i meget begrænset omfang bruger overfladevand til fremstilling af drikkevand og heller ikke har været nødsaget til at rense vandet for miljøfremmede stoffer.
 
Der er ofte kort vej mellem vandforbrugeren og vandboringerne. Mange af os bor bogstaveligt talt oven på vores drikkevand. Dansk vandforsyning er således kendetegnet ved en decentral indvindingsstruktur med et stort antal brønde og boringer og mange små vandværker.
 
De lukkede vandboringer

I de senere år er et stort antal brønde og boringer rundt om i landet blevet lukket, og også mange vandværker og større kildepladser har måttet dreje nøglen om. Der sker en stigende centralisering af dansk vandforsyning.

 
Hvorfor nu det? Selv om der kan være flere grunde til udviklingen, så er der ingen tvivl om, at årsagen først og fremmest er de stadig oftere fund af miljøfremmede stoffer i grundvand og vandboringer rundt om i landet.
 
Miljøfremmede stoffer og produktansvar
I mange byområder er vandboringer blevet lukket på grund af grundvandsforurening med klorerede opløsningsmidler, men disse stoffer har fået alvorlig konkurrence. I slutningen af 1990'erne er pesticiderne blevet det dominerende problem for vandforsyningen.
Forurening af grundvand kan samtidig på længere sigt vise sig at være et langt mere alvorligt problem end fx pesticider i frugt, fordi vi ikke sådan bare kan fjerne stofferne fra grundvandet, idet grundvand indgår i naturens vandkredsløb, og fordi der er dokumenterede skader på organismer forårsaget af pesticider i ufatteligt lave koncentrationer.
 
Vandværkerne behøver egentlig ikke bekymre sig så meget om denne diskussion. EU og dansk lovgivning opstiller nemlig en række kvalitetskrav til drikkevandet.