Tjekvand.dk
Kontakt os
Hjem
Sitemap
Kontakt os

Seneste nyt

Har du ris / ros eller rettelser er du
meget velkommen til at kontakte os   
 


                                                                                                                                

          

      

 

Vandværks historie

Et vandværk er et anlæg til forsyning af et antal forbrugere med drikkevand.

 
Oftest anvendes overfladevand, men hvor de geologiske forhold er egnede, som f.eks. de fleste
steder i Danmark, hentes vandet som grundvand fra dybe boringer. I særlige tilfælde anvendes havvand, der så må gennemgå en dyr afsaltningsproces.
De første moderne vandværker blev etableret i England omkring 1850, idet man gennem de nye støbejernsrør pumpede filtreret vand ud til forbrugerne ved pumper drevet af dampmaskiner.
 
Vandet til vandværkerne kom via rørledninger fra brønde uden for byerne. I vandværket blev vandet iltet og filtreret og ofte - om dagen - ledt direkte videre til forbrugerne, idet man med damp - eller motordrevne pumper kunne opretholde det fornødne tryk til distributionen. Desuden pumpedes vand op i højtliggende vandbeholdere, ofte i specielt byggede vandtårne, hvorfra vandet på grund af højdeforskellen kunne fordeles uden yderligere pumpning.
 
Historie
 

De første vandinstallationer i danske byer blev etableret omkring 1580 på Frederik 2.s befaling i byerne København, Odense, Helsingør og Kolding. De fik tilført vand til offentlige brønde (vandkunster) via træledninger fra nærliggene søer og vandløb. Vandforsyningen i byerne var  baseret på private og offentlige brønde eller ved anvendelse af nærliggene vandløb, der dog ofte også førte spildevand bort fra byens rendestene.

 
Allerede i 1853 fik Odense et vandværk af den moderne slags og  Ålborg fulgte efter i 1854. København fik sit første moderne vandværk i 1859.